Uusi kausi uusien hallitusten voimin on taas pyörähtänyt käyntiin niin Lexicalla, Translalla kuin Kopulallakin. Jokaisella näistä kieltenopiskelijoiden ainejärjestöistä on paljon näkyvää ja aktiivista toimintaa, mutta kaikesta tekemisestä huolimatta toisinaan itse tekijät saattavat jäädä kuitenkin pimentoon. Tapahtumista ja muista aktiviteeteista nauttivan opiskelijan olisikin siis hyvä tietää edes, että ketkä tätä toimintaa johtaakaan ja näin ollen Kontekstin toimitus haastattelikin näiden kolmen ainejärjestön puheenjohtajia kaudella 2023. Tässä jutussa pääsemmekin siis tutustumaan paremmin Kristina Ojaniemeen (Lexica ry), Iida Seppäseen (Transla ry) ja Roosa Hokkaseen (Kopula ry).

Aloitetaanpa perusteista, kuka olet?

Kristina Ojaniemi on kolmannen vuoden englanninopiskelija, jolla on venäjä sivuaineena. Hän kertoo kielitaustastaan: ”Olin yläasteella ja lukiossa kaikissa oppiaineissa ok, aina tykännyt kielistä ja perheessä puhuttu eri kieliä, englantia on aina ollut kiva opiskella”. Lukion abivuonna hän pohti järkevää opiskeluvalintaa ja pääsi todistusvalinnalla Tampereelle opiskelemaan.

Iida Seppänen on kolmannen vuoden saksanopiskelija. Hän kertoo aina tykänneensä kielistä ja koska kielillä on mahdollisuus saada monipuolisesti ja kansainvälisesti töitä, haki opiskelemaan saksaa.

Roosa Hokkanen on kolmannen vuoden suomenopiskelija, jolla on sivuaineena englanti ja kirjallisuus. Valmistuttuaan varsin kilpailuhenkisestä lukiosta, hän ei halunnut ajatellakaan jatko-opintoja, vaan oli vuoden töissä, kunnes tajusi, että suomeakin voi opiskella. Hän kertoo, että koska on kiinnostunut suomen kielestä ja koska ”tykkää nipottaa näistä asioista”, niin haki ja pääsi toisella hakukerralla opiskelemaan.

Puheenjohtajan paikalle johtavat tiet ovat monet, miten sinä päädyit puheenjohtajaksi?

Kristina toimi edellisenä vuonna toisena Lexican tuutorivastaavista. Vastaavan pesti sisältääkin todella vaihtelevaa tekemistä ja vaatii monipuolista osaamista niin ryhmänjohtamisessa, tapahtumien järjestämisessä kuin koulutus- ja sosiaalipoliittisellakin sektorilla. Hän kertoo pohtineensa, että ”mikä muu pesti vois pitää samantyylisiä asioita sisällään?” ja pohdittuaan sekä pj:n, että tapahtumavastaavan paikkaa, saivat hänen kaverinsa rohkaisevat sanat hänet lopulta hakemaan puheenjohtajaksi. Kristina avaa, että uusi kausi jännittää, kun koskaan ei tiedä mitä eteen tulee, epävarmuus tuntuu kuitenkin jo vähän hälvenneen ja nyt hän motivoituneesti suuntaakin katseensa alkaneeseen kauteen: ”on paljon asioita, jotka on hyvin ja paljon, jotka vois olla paremmin”. Hän toivookin, että tulevaisuudessa voisi olla hyödyksi kaikille järjestön toimintasektoreille.

Iida aloittaa jo toista kauttaan Translan pj:nä. Vuonna 2021 hän toimi sekä tavallisena, että kansainvälisenä tuutorivastaavana ja päätyi 2022 hakemaan puheenjohtajaksi, koska ”silloinen hallitus suostutteli”. Hän korostaakin, että kokee olevansa nyt hyvässä asemassa, koska sai viime vuonna totutella pj:n saappaisiin sekä opetella asioita. Hänkin on toisinaan ollut epävarma, onko mahdollisesti ”liian kokematon tai nuori puheenjohtajuuteen”, mutta lähtee uuteen kauteen täynnä kokemuksen tuomaa itseluottamusta. Puheenjohtajuuden hän sanoo olevan ”kaikkea mahdollista, hauskaa, kiireistä, opettavaista ja yhteisöllisyyttä luovaa”.

Roosa aloittaa myös toista pj kauttaan Kopulan ohjaksissa. Hän kertoo naurahtaen, että alun perin puheenjohtajaksi hakeminen ilman mitään aiempaa pestiä oli vitsi: ”Tiedettiin et edelline pj ei aio jatkaa, heitin läpällä kavereille et vois hakee”, mutta ajan mittaa kuitenkin ”vitsi kasvoi muhun kiinni” ja hän päätyi oikeasti hakemaan paikkaa ja sai sen. Hän kuitenkin kommentoi nykyisen vuoden alkua sanoin ”ehkä silleen liian letkeesti lähdin tähän, muutamien asioiden hoitaminen jäi unholaan”. Kopulan kulttuurista hän kertoo sen verran, että puheenjohtajan paikka on ”nykyään vähän sellanen, että 2 vuotta hoitaa ja sit pystyy perehdyttään seuraavaa”. Uuteen kauteen hän lähtee aiemman vuoden kokemuksen tuomalla varmuudella ja rentoudella ja kuvaileekin rooliaan niin, että aikoo nyt enemmänkin katsella muiden perään, että hommien pyörittäminen sujuu ongelmitta.

Sellaisilla fiiliksillä. Entäpä mitä tavoitteita sinulla on tulevalle kaudelle?

Kristina kiinnittää erityisesti huomiota hallinnollisiin asioihin ja niiden tehokkuuteen. Hän haluaa päivittää ja parantaa muun muassa Lexican sääntöjä ja niiden noudattamista, toiminnan läpinäkyvyyttä jäsenistölle, toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta sekä ylipäätään dokumentaatiota. Hänestä on tärkeää, että myös jäsenistöllä on mahdollisuus olla perillä siitä, mitä järjestön hallinto tekee. Lexican hallituksen kokouspöytäkirjat ovat jo nykyäänkin kaikille saatavilla Lexican sivuilta ja viikoittaisia tiedotteita julkaistaan niin sähköpostilistalle, Instagramiin kuin Telegramiinkin.

Iida vannottaa, että Translan aktiivista toimintaa jatketaan ja parannetaan edelleen. Hänestä toiminta onkin kehittynyt paljon viime vuosina ja tahtoo, että jatkossakin Transla järjestää monipuolisia tapahtumia, tarjoaa selkeää ja ajankohtaista viestintää, sekä suorittaa hyvää jäsenistön edunvalvontaa.

Roosa toteaa, että tämän vuoden tavoitteet kohdistuvat erityisesti syksyllä tulevien fuksien saamiseen mukaan järjestön toimintaan. Hän kokee, että varsinkin Kopulan, Translan ja Lexican uusi ainejärjestötila olisi avauduttuaan hyvä paikka tavata jäsenistöä ja luoda yhteisöllisyyttä. Kopula julistautui 2021 hyvänmielen ainejärjestöksi, johon hän toteaa, että ”ei mikää läppä, taino oli aluks vitsi, mutta oikeasti mietitään, että se toteutuis, että oltais hyvänmielen ainejärjestö”.

Nyt meillä on yleisellä tasolla käsitys vuoden puheenjohtajista. Sitten siirrytään vähän kohdistetumpiin kysymyksiin. Tästä vuodesta eteenpäin Lexica ja Transla hoitavat fuksien tuutoroinnin taas erikseen, miten tämä vaikuttaa järjestöjen toimintaan?

Kristina toteaa, ettei se toistaiseksi näin alkuvaiheessa vielä vaikuta. Tuutorien perehdyttämistä ja tuutorointia jatketaan alkuun samaan tapaan kuin ennenkin. On kuitenkin sovittava käytänteistä, miten myös Transla saadaan näkyväksi uusille fukseille. Hän sanookin toiveikkaasti: ”Luulen, että on sen verran hyviä toimijoita kummallakin, että saadaan sovittua hyvät käytännön järjestelyt, et kaikki saavat itsensä fukseille näkyville. Odotan innolla mitä uusia tapoja keksitään.” Iidakaan ei asiaa säiky, vaan toteaa, että vaikka tulevaisuudessa Transla saakin tuutoroitavakseen vain Movikon (Monikielinen viestintä- ja käännöstiede) maisterifukseja, ei Translan tuutorointi siihen kaadu, vaan jatketaan elämässä eteenpäin.

Siinä, missä Lexica ja Transla ovat Kontekstin lukijoille varmasti tuttuja, voi joitain ihmetyttää, että mikä ihme se Kopula on? Mitä suomen opinnoilla voi tehdä?

Roosa vastaa alkuun huvittuneesti Kopulan nettisivuiltakin tutulla sloganilla ”kopula on subjektia ja predikatiivia yhdistävä olla-verbi”, mutta jatkaa, että ”Kopula on suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö, edustetaan suomen kielen opiskelijoita, ollaan yhteistyössä yliopiston, professorien ja koulutussuunnan kanssa. [Kopula] pitää opintosuunnan pinnan yläpuolella, järjestää vapaa ajan toimintaa, sitsei, nyt meil on ollu viime vuonna ja jatkuu lautapeli-illat, työelämäpäivä sekä keskiviikkoisin päiväkahvit, joihin voi tulla, jos kiinnostaa.” Suomen opinnoista hän kertoo, että vaikkei yrityksillä usein ole tarjota juuri suomen opiskelijoille oikein mitään, voi suomen opinnoilla ryhtyä vaikka opettajaksi, kirjailijaksi, hoitamaan yritysten some-tilejä tai nettisivuja ja myös kääntäjä on vaihtoehto. Hän myös toteaa, että ”Sä voit myydä ittes mihin tahansa” ja kertookin itse tahtovansa kirjastontädiksi.

Joitakin opiskelijoita mietityttää, miksi on erikseen olemassa ainejärjestö vieraille kielillä ja kääntämiselle. Mistä erilliset järjestöt ovat siis saaneet alkunsa ja mihin niitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Iida valottaa Translan historiaa. Alun perin Tampereen yliopistolla oli kaksi täysin itsenäistä opintosuuntaa: kielen filologia ja kääntäminen. Tällöin sekä Lexica, että Transla perustettiin ja vaikka myöhemmin opintosuuntien kandivaihe yhdistyi yhdeksi, pysyivät ainejärjestöt ja maisterivaiheet erillään. Hän kokee, että juuri tämän erillisen maisterivaiheen vuoksi kääntämiseen ja tulkkaamiseen erikoistuvat opiskelijat ansaitsevat niihin erikoistuneen ainejärjestön ja toivookin, että vaikka järjestöt varmasti ajan myötä muuttuvat, niin Transla kuitenkin jatkaisi toimintaansa tulevaisuudessakin.

Lexican tunnettavuus ja näkyvyys on kasvanut viime vuosina hurjasti ja poikkitieteellisyys oli jo viime vuonna isona teemana. Miten Lexica toteuttaa poikkitieteellisyyttä tänä vuonna?

Kristina kertoo, että kaikkia toimintasektoreita kannustettaisiin toimimaan poikkitieteellisesti ja etenkin tapahtumia järjestettäisiin muidenkin, kuin vain kaikkein läheisimpien järjestöjen kanssa. Tämä painottuu varsinkin tapahtuma- ja tuutorointisektoreilla ja yleinen konsensus onkin, että poikkitieteellisten tapahtumien järjestämiseen lähdetään tietysti mukaan. Myös TREYn näkyvyytä voisi yrittää lisätä Lexican toiminnassa. Hän mainitsee tilanteen olevan näiden tavoitteiden kannalta hyvä, sillä aiempinakin vuosina on tehty poikkitieteellisiä juttuja, joten ihan täysin nollasta ei tarvitse aloittaa. Hänestä on kivaa nähdä, kun järjestö, sekä sen toimijat luovat uusia kontakteja ja ystävyyssuhteita ympäri yliopistoa.

Näin lopuksi vielä vapaa sana

Kristina toistaa olevansa onnellinen siitä, että tuli valituksi pestiin ja odottaa innolla tulevaa vuotta ja kaikkea, mitä se pitää sisällään. ”On ilo nähdä kuinka motivoituneita toimijoita on ja kuinka kaikki lähti rullaamaan heti aluksi paremmin kuin olisi osannut odottaakaan. Iso kiitos Lexican hyville toimijoille, on ilo olla Lexican pj tänä vuonna.”

Iida niin ikään kertoo odottavansa kauden tullessaan tuomia asioita innolla ja hyvin fiiliksin. Hän lisää uskovansa vahvasti Translan elinvoimaisuuteen ja potentiaaliin.

Roosa toivottaa lämpimiä yhteistyöterveisiä – kuin toimitusjohtaja konsanaan – ja kertoo odottavansa erityisesti aj-tilan valmistumista. Hän muistuttaa, että on turha murehtia opintojen etenemisen nopeutta, varsinkin ”inhottaa turha ahdistus mitä opiskelijoille aiheutetaan erinäisiltä tahoilta (köh kela).”

Näillä fiiliksillä on selkeästi hyvä aloittaa käyntiin pyörähtänyt kausi ja allekirjoittanutkin odottaa innolla, mitä kaikkea järjestötoimijat saavatkaan aikaan tänä vuonna. Toimitus kuhiseekin jo ideoita, joten kannattaa pysyä kuulolla!

Jäikö jokin askarruttamaan tai kysymys kaivelemaan hampaankoloon? Haluatko seuraavaksi jutun jostakin tietystä aiheesta? Voit esimerkiksi kommentoida alle. Järjestöihin pääset tutustumaan lisää esimerkiksi Instagramin puolella @lexica_ry, @transla_ry ja @kopulary.

Ville Porkka

Kirjoittaja on Kontekstin päätoimittaja vuonna 2023.


22 kommenttia

miradora.top & #183;20.3.2024 14:23

Wow, wonderful blog layout! How lengthy have you
ever been blogging for? you make running a blog glance
easy. The overall glance of your web site is fantastic, let alone the content
material! You can see similar here e-commerce

sklep internetowy & #183;20.3.2024 21:16

Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for?
you made running a blog look easy. The full look of your website is wonderful, as well as the content!

You can see similar here sklep internetowy

ecommerce & #183;22.3.2024 01:36

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging glance easy. The overall look of your web site is great, as neatly as the content!
You can see similar here ecommerce

sklep internetowy & #183;22.3.2024 08:43

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve
found It absolutely useful and it has helped me out loads.
I am hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me.
Great job. I saw similar here: Najlepszy sklep

e-commerce & #183;23.3.2024 07:29

Wow, superb blog format! How lengthy have you ever been blogging for?
you made blogging look easy. The full look of your web site is great, let alone
the content material! You can see similar here sklep online

najlepszy sklep & #183;24.3.2024 17:22

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m
trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
Thank you! You can read similar blog here: Sklep internetowy

Analytical Agency & #183;24.3.2024 22:55

It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency

sklep & #183;27.3.2024 02:15

Valuable info. Lucky me I discovered your web site by chance, and I’m shocked why this accident did not took place in advance! I bookmarked it. expand your blogexpander

sklep online & #183;28.3.2024 14:19

Good day! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I’m trying to get my blog to rank for some
targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
If you know of any please share. Kudos!
You can read similar text here: Sklep online

sklep internetowy & #183;29.3.2024 23:27

Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
Appreciate it! You can read similar article here: Dobry sklep

List of Backlinks & #183;3.4.2024 20:52

Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search
Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
Many thanks! You can read similar art here: Scrapebox AA List

hitman.agency & #183;4.4.2024 16:02

Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get
my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
If you know of any please share. Thanks! You can read similar blog here: Hitman.agency

Backlink Portfolio & #183;4.4.2024 21:42

Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
seeing very good results. If you know of any please share.
Many thanks! You can read similar art here:
Backlink Portfolio

link Building & #183;6.4.2024 09:35

Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m
trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
If you know of any please share. Kudos! You can read similar text here:
Backlink Portfolio

dobry sklep & #183;14.4.2024 11:25

Wow, amazing weblog layout! How lengthy have you
been blogging for? you make blogging glance easy.
The whole glance of your site is fantastic, as
well as the content material! You can see similar here
sklep internetowy

sklep internetowy & #183;14.4.2024 11:31

Wow, amazing blog layout! How long have you ever been running
a blog for? you make blogging look easy.
The entire look of your site is magnificent, let alone the content material!

You can see similar here e-commerce

dobry sklep & #183;14.4.2024 12:40

Wow, amazing weblog format! How lengthy have you ever been blogging for?
you made blogging glance easy. The whole look of your website is wonderful, let alone the content!

You can see similar here e-commerce

https://bestero.shop & #183;14.4.2024 23:29

Wow, amazing weblog structure! How long have you been blogging
for? you made running a blog look easy. The entire look of your
site is great, as smartly as the content! You
can see similar here sklep internetowy

dobry sklep & #183;15.4.2024 02:38

Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for?
you made blogging glance easy. The total look of
your web site is magnificent, as well as the content! You can see similar here dobry sklep

e-commerce & #183;15.4.2024 03:37

Wow, incredible weblog format! How long have you ever been running a blog for?

you make blogging glance easy. The whole
glance of your site is wonderful, as neatly as the content!
You can see similar here e-commerce

e-commerce & #183;15.4.2024 07:08

Wow, awesome blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?
you make running a blog look easy. The whole look of your web site is wonderful,
let alone the content! You can see similar here sklep internetowy

sklep & #183;15.4.2024 11:34

Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you ever been blogging for?

you made running a blog glance easy. The whole look of
your website is excellent, let alone the content material! You can see similar here sklep online

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *