Uusi kausi uusien hallitusten voimin on taas pyörähtänyt käyntiin niin Lexicalla, Translalla kuin Kopulallakin. Jokaisella näistä kieltenopiskelijoiden ainejärjestöistä on paljon näkyvää ja aktiivista toimintaa, mutta kaikesta tekemisestä huolimatta toisinaan itse tekijät saattavat jäädä kuitenkin pimentoon. Tapahtumista ja muista aktiviteeteista nauttivan opiskelijan olisikin siis hyvä tietää edes, että ketkä tätä toimintaa johtaakaan ja näin ollen Kontekstin toimitus haastattelikin näiden kolmen ainejärjestön puheenjohtajia kaudella 2023. Tässä jutussa pääsemmekin siis tutustumaan paremmin Kristina Ojaniemeen (Lexica ry), Iida Seppäseen (Transla ry) ja Roosa Hokkaseen (Kopula ry).

Aloitetaanpa perusteista, kuka olet?

Kristina Ojaniemi on kolmannen vuoden englanninopiskelija, jolla on venäjä sivuaineena. Hän kertoo kielitaustastaan: ”Olin yläasteella ja lukiossa kaikissa oppiaineissa ok, aina tykännyt kielistä ja perheessä puhuttu eri kieliä, englantia on aina ollut kiva opiskella”. Lukion abivuonna hän pohti järkevää opiskeluvalintaa ja pääsi todistusvalinnalla Tampereelle opiskelemaan.

Iida Seppänen on kolmannen vuoden saksanopiskelija. Hän kertoo aina tykänneensä kielistä ja koska kielillä on mahdollisuus saada monipuolisesti ja kansainvälisesti töitä, haki opiskelemaan saksaa.

Roosa Hokkanen on kolmannen vuoden suomenopiskelija, jolla on sivuaineena englanti ja kirjallisuus. Valmistuttuaan varsin kilpailuhenkisestä lukiosta, hän ei halunnut ajatellakaan jatko-opintoja, vaan oli vuoden töissä, kunnes tajusi, että suomeakin voi opiskella. Hän kertoo, että koska on kiinnostunut suomen kielestä ja koska ”tykkää nipottaa näistä asioista”, niin haki ja pääsi toisella hakukerralla opiskelemaan.

Puheenjohtajan paikalle johtavat tiet ovat monet, miten sinä päädyit puheenjohtajaksi?

Kristina toimi edellisenä vuonna toisena Lexican tuutorivastaavista. Vastaavan pesti sisältääkin todella vaihtelevaa tekemistä ja vaatii monipuolista osaamista niin ryhmänjohtamisessa, tapahtumien järjestämisessä kuin koulutus- ja sosiaalipoliittisellakin sektorilla. Hän kertoo pohtineensa, että ”mikä muu pesti vois pitää samantyylisiä asioita sisällään?” ja pohdittuaan sekä pj:n, että tapahtumavastaavan paikkaa, saivat hänen kaverinsa rohkaisevat sanat hänet lopulta hakemaan puheenjohtajaksi. Kristina avaa, että uusi kausi jännittää, kun koskaan ei tiedä mitä eteen tulee, epävarmuus tuntuu kuitenkin jo vähän hälvenneen ja nyt hän motivoituneesti suuntaakin katseensa alkaneeseen kauteen: ”on paljon asioita, jotka on hyvin ja paljon, jotka vois olla paremmin”. Hän toivookin, että tulevaisuudessa voisi olla hyödyksi kaikille järjestön toimintasektoreille.

Iida aloittaa jo toista kauttaan Translan pj:nä. Vuonna 2021 hän toimi sekä tavallisena, että kansainvälisenä tuutorivastaavana ja päätyi 2022 hakemaan puheenjohtajaksi, koska ”silloinen hallitus suostutteli”. Hän korostaakin, että kokee olevansa nyt hyvässä asemassa, koska sai viime vuonna totutella pj:n saappaisiin sekä opetella asioita. Hänkin on toisinaan ollut epävarma, onko mahdollisesti ”liian kokematon tai nuori puheenjohtajuuteen”, mutta lähtee uuteen kauteen täynnä kokemuksen tuomaa itseluottamusta. Puheenjohtajuuden hän sanoo olevan ”kaikkea mahdollista, hauskaa, kiireistä, opettavaista ja yhteisöllisyyttä luovaa”.

Roosa aloittaa myös toista pj kauttaan Kopulan ohjaksissa. Hän kertoo naurahtaen, että alun perin puheenjohtajaksi hakeminen ilman mitään aiempaa pestiä oli vitsi: ”Tiedettiin et edelline pj ei aio jatkaa, heitin läpällä kavereille et vois hakee”, mutta ajan mittaa kuitenkin ”vitsi kasvoi muhun kiinni” ja hän päätyi oikeasti hakemaan paikkaa ja sai sen. Hän kuitenkin kommentoi nykyisen vuoden alkua sanoin ”ehkä silleen liian letkeesti lähdin tähän, muutamien asioiden hoitaminen jäi unholaan”. Kopulan kulttuurista hän kertoo sen verran, että puheenjohtajan paikka on ”nykyään vähän sellanen, että 2 vuotta hoitaa ja sit pystyy perehdyttään seuraavaa”. Uuteen kauteen hän lähtee aiemman vuoden kokemuksen tuomalla varmuudella ja rentoudella ja kuvaileekin rooliaan niin, että aikoo nyt enemmänkin katsella muiden perään, että hommien pyörittäminen sujuu ongelmitta.

Sellaisilla fiiliksillä. Entäpä mitä tavoitteita sinulla on tulevalle kaudelle?

Kristina kiinnittää erityisesti huomiota hallinnollisiin asioihin ja niiden tehokkuuteen. Hän haluaa päivittää ja parantaa muun muassa Lexican sääntöjä ja niiden noudattamista, toiminnan läpinäkyvyyttä jäsenistölle, toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta sekä ylipäätään dokumentaatiota. Hänestä on tärkeää, että myös jäsenistöllä on mahdollisuus olla perillä siitä, mitä järjestön hallinto tekee. Lexican hallituksen kokouspöytäkirjat ovat jo nykyäänkin kaikille saatavilla Lexican sivuilta ja viikoittaisia tiedotteita julkaistaan niin sähköpostilistalle, Instagramiin kuin Telegramiinkin.

Iida vannottaa, että Translan aktiivista toimintaa jatketaan ja parannetaan edelleen. Hänestä toiminta onkin kehittynyt paljon viime vuosina ja tahtoo, että jatkossakin Transla järjestää monipuolisia tapahtumia, tarjoaa selkeää ja ajankohtaista viestintää, sekä suorittaa hyvää jäsenistön edunvalvontaa.

Roosa toteaa, että tämän vuoden tavoitteet kohdistuvat erityisesti syksyllä tulevien fuksien saamiseen mukaan järjestön toimintaan. Hän kokee, että varsinkin Kopulan, Translan ja Lexican uusi ainejärjestötila olisi avauduttuaan hyvä paikka tavata jäsenistöä ja luoda yhteisöllisyyttä. Kopula julistautui 2021 hyvänmielen ainejärjestöksi, johon hän toteaa, että ”ei mikää läppä, taino oli aluks vitsi, mutta oikeasti mietitään, että se toteutuis, että oltais hyvänmielen ainejärjestö”.

Nyt meillä on yleisellä tasolla käsitys vuoden puheenjohtajista. Sitten siirrytään vähän kohdistetumpiin kysymyksiin. Tästä vuodesta eteenpäin Lexica ja Transla hoitavat fuksien tuutoroinnin taas erikseen, miten tämä vaikuttaa järjestöjen toimintaan?

Kristina toteaa, ettei se toistaiseksi näin alkuvaiheessa vielä vaikuta. Tuutorien perehdyttämistä ja tuutorointia jatketaan alkuun samaan tapaan kuin ennenkin. On kuitenkin sovittava käytänteistä, miten myös Transla saadaan näkyväksi uusille fukseille. Hän sanookin toiveikkaasti: ”Luulen, että on sen verran hyviä toimijoita kummallakin, että saadaan sovittua hyvät käytännön järjestelyt, et kaikki saavat itsensä fukseille näkyville. Odotan innolla mitä uusia tapoja keksitään.” Iidakaan ei asiaa säiky, vaan toteaa, että vaikka tulevaisuudessa Transla saakin tuutoroitavakseen vain Movikon (Monikielinen viestintä- ja käännöstiede) maisterifukseja, ei Translan tuutorointi siihen kaadu, vaan jatketaan elämässä eteenpäin.

Siinä, missä Lexica ja Transla ovat Kontekstin lukijoille varmasti tuttuja, voi joitain ihmetyttää, että mikä ihme se Kopula on? Mitä suomen opinnoilla voi tehdä?

Roosa vastaa alkuun huvittuneesti Kopulan nettisivuiltakin tutulla sloganilla ”kopula on subjektia ja predikatiivia yhdistävä olla-verbi”, mutta jatkaa, että ”Kopula on suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö, edustetaan suomen kielen opiskelijoita, ollaan yhteistyössä yliopiston, professorien ja koulutussuunnan kanssa. [Kopula] pitää opintosuunnan pinnan yläpuolella, järjestää vapaa ajan toimintaa, sitsei, nyt meil on ollu viime vuonna ja jatkuu lautapeli-illat, työelämäpäivä sekä keskiviikkoisin päiväkahvit, joihin voi tulla, jos kiinnostaa.” Suomen opinnoista hän kertoo, että vaikkei yrityksillä usein ole tarjota juuri suomen opiskelijoille oikein mitään, voi suomen opinnoilla ryhtyä vaikka opettajaksi, kirjailijaksi, hoitamaan yritysten some-tilejä tai nettisivuja ja myös kääntäjä on vaihtoehto. Hän myös toteaa, että ”Sä voit myydä ittes mihin tahansa” ja kertookin itse tahtovansa kirjastontädiksi.

Joitakin opiskelijoita mietityttää, miksi on erikseen olemassa ainejärjestö vieraille kielillä ja kääntämiselle. Mistä erilliset järjestöt ovat siis saaneet alkunsa ja mihin niitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Iida valottaa Translan historiaa. Alun perin Tampereen yliopistolla oli kaksi täysin itsenäistä opintosuuntaa: kielen filologia ja kääntäminen. Tällöin sekä Lexica, että Transla perustettiin ja vaikka myöhemmin opintosuuntien kandivaihe yhdistyi yhdeksi, pysyivät ainejärjestöt ja maisterivaiheet erillään. Hän kokee, että juuri tämän erillisen maisterivaiheen vuoksi kääntämiseen ja tulkkaamiseen erikoistuvat opiskelijat ansaitsevat niihin erikoistuneen ainejärjestön ja toivookin, että vaikka järjestöt varmasti ajan myötä muuttuvat, niin Transla kuitenkin jatkaisi toimintaansa tulevaisuudessakin.

Lexican tunnettavuus ja näkyvyys on kasvanut viime vuosina hurjasti ja poikkitieteellisyys oli jo viime vuonna isona teemana. Miten Lexica toteuttaa poikkitieteellisyyttä tänä vuonna?

Kristina kertoo, että kaikkia toimintasektoreita kannustettaisiin toimimaan poikkitieteellisesti ja etenkin tapahtumia järjestettäisiin muidenkin, kuin vain kaikkein läheisimpien järjestöjen kanssa. Tämä painottuu varsinkin tapahtuma- ja tuutorointisektoreilla ja yleinen konsensus onkin, että poikkitieteellisten tapahtumien järjestämiseen lähdetään tietysti mukaan. Myös TREYn näkyvyytä voisi yrittää lisätä Lexican toiminnassa. Hän mainitsee tilanteen olevan näiden tavoitteiden kannalta hyvä, sillä aiempinakin vuosina on tehty poikkitieteellisiä juttuja, joten ihan täysin nollasta ei tarvitse aloittaa. Hänestä on kivaa nähdä, kun järjestö, sekä sen toimijat luovat uusia kontakteja ja ystävyyssuhteita ympäri yliopistoa.

Näin lopuksi vielä vapaa sana

Kristina toistaa olevansa onnellinen siitä, että tuli valituksi pestiin ja odottaa innolla tulevaa vuotta ja kaikkea, mitä se pitää sisällään. ”On ilo nähdä kuinka motivoituneita toimijoita on ja kuinka kaikki lähti rullaamaan heti aluksi paremmin kuin olisi osannut odottaakaan. Iso kiitos Lexican hyville toimijoille, on ilo olla Lexican pj tänä vuonna.”

Iida niin ikään kertoo odottavansa kauden tullessaan tuomia asioita innolla ja hyvin fiiliksin. Hän lisää uskovansa vahvasti Translan elinvoimaisuuteen ja potentiaaliin.

Roosa toivottaa lämpimiä yhteistyöterveisiä – kuin toimitusjohtaja konsanaan – ja kertoo odottavansa erityisesti aj-tilan valmistumista. Hän muistuttaa, että on turha murehtia opintojen etenemisen nopeutta, varsinkin ”inhottaa turha ahdistus mitä opiskelijoille aiheutetaan erinäisiltä tahoilta (köh kela).”

Näillä fiiliksillä on selkeästi hyvä aloittaa käyntiin pyörähtänyt kausi ja allekirjoittanutkin odottaa innolla, mitä kaikkea järjestötoimijat saavatkaan aikaan tänä vuonna. Toimitus kuhiseekin jo ideoita, joten kannattaa pysyä kuulolla!

Jäikö jokin askarruttamaan tai kysymys kaivelemaan hampaankoloon? Haluatko seuraavaksi jutun jostakin tietystä aiheesta? Voit esimerkiksi kommentoida alle. Järjestöihin pääset tutustumaan lisää esimerkiksi Instagramin puolella @lexica_ry, @transla_ry ja @kopulary.

Ville Porkka

Kirjoittaja on Kontekstin päätoimittaja vuonna 2023.


110 kommenttia

miradora.top & #183;20.3.2024 14:23

Wow, wonderful blog layout! How lengthy have you
ever been blogging for? you make running a blog glance
easy. The overall glance of your web site is fantastic, let alone the content
material! You can see similar here e-commerce

sklep internetowy & #183;20.3.2024 21:16

Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for?
you made running a blog look easy. The full look of your website is wonderful, as well as the content!

You can see similar here sklep internetowy

ecommerce & #183;22.3.2024 01:36

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging glance easy. The overall look of your web site is great, as neatly as the content!
You can see similar here ecommerce

sklep internetowy & #183;22.3.2024 08:43

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve
found It absolutely useful and it has helped me out loads.
I am hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me.
Great job. I saw similar here: Najlepszy sklep

e-commerce & #183;23.3.2024 07:29

Wow, superb blog format! How lengthy have you ever been blogging for?
you made blogging look easy. The full look of your web site is great, let alone
the content material! You can see similar here sklep online

najlepszy sklep & #183;24.3.2024 17:22

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m
trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
Thank you! You can read similar blog here: Sklep internetowy

Analytical Agency & #183;24.3.2024 22:55

It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency

sklep & #183;27.3.2024 02:15

Valuable info. Lucky me I discovered your web site by chance, and I’m shocked why this accident did not took place in advance! I bookmarked it. expand your blogexpander

sklep online & #183;28.3.2024 14:19

Good day! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I’m trying to get my blog to rank for some
targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
If you know of any please share. Kudos!
You can read similar text here: Sklep online

sklep internetowy & #183;29.3.2024 23:27

Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
Appreciate it! You can read similar article here: Dobry sklep

List of Backlinks & #183;3.4.2024 20:52

Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search
Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
Many thanks! You can read similar art here: Scrapebox AA List

hitman.agency & #183;4.4.2024 16:02

Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get
my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
If you know of any please share. Thanks! You can read similar blog here: Hitman.agency

Backlink Portfolio & #183;4.4.2024 21:42

Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
seeing very good results. If you know of any please share.
Many thanks! You can read similar art here:
Backlink Portfolio

link Building & #183;6.4.2024 09:35

Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m
trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
If you know of any please share. Kudos! You can read similar text here:
Backlink Portfolio

dobry sklep & #183;14.4.2024 11:25

Wow, amazing weblog layout! How lengthy have you
been blogging for? you make blogging glance easy.
The whole glance of your site is fantastic, as
well as the content material! You can see similar here
sklep internetowy

sklep internetowy & #183;14.4.2024 11:31

Wow, amazing blog layout! How long have you ever been running
a blog for? you make blogging look easy.
The entire look of your site is magnificent, let alone the content material!

You can see similar here e-commerce

dobry sklep & #183;14.4.2024 12:40

Wow, amazing weblog format! How lengthy have you ever been blogging for?
you made blogging glance easy. The whole look of your website is wonderful, let alone the content!

You can see similar here e-commerce

https://bestero.shop & #183;14.4.2024 23:29

Wow, amazing weblog structure! How long have you been blogging
for? you made running a blog look easy. The entire look of your
site is great, as smartly as the content! You
can see similar here sklep internetowy

dobry sklep & #183;15.4.2024 02:38

Wow, wonderful blog structure! How lengthy have you been running a blog for?
you made blogging glance easy. The total look of
your web site is magnificent, as well as the content! You can see similar here dobry sklep

e-commerce & #183;15.4.2024 03:37

Wow, incredible weblog format! How long have you ever been running a blog for?

you make blogging glance easy. The whole
glance of your site is wonderful, as neatly as the content!
You can see similar here e-commerce

e-commerce & #183;15.4.2024 07:08

Wow, awesome blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?
you make running a blog look easy. The whole look of your web site is wonderful,
let alone the content! You can see similar here sklep internetowy

sklep & #183;15.4.2024 11:34

Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you ever been blogging for?

you made running a blog glance easy. The whole look of
your website is excellent, let alone the content material! You can see similar here sklep online

급전 & #183;9.5.2024 15:53

Absolutely pent subject matter, appreciate it for selective information .대출

급전 & #183;9.5.2024 19:36

Informative Site… Hello guys here are some links that contains information that you may find useful yourselves. It’s Worth Checking out 급전

대출 & #183;10.5.2024 17:48

Your blog is a true asset to anyone seeking information on this topic, thank you!급전

대출 & #183;11.5.2024 04:42

I resonate deeply with what you’ve written.급전

급전 & #183;11.5.2024 12:55

I resonate deeply with what you’ve shared.대출

급전 & #183;12.5.2024 16:33

Your article is a valuable contribution to the conversation.급전

급전 & #183;13.5.2024 18:09

Your passion for this topic is evident in every word.대출

sklep & #183;13.5.2024 18:16

It’s very interesting! If you need help, look here: link building

대출 & #183;14.5.2024 13:24

Thank you for sharing your knowledge and expertise.급전

coinsslot & #183;15.5.2024 16:35

I enjoyed reading this post. It gave me a lot to think about.dashdome

coinsslot & #183;16.5.2024 21:23

I really appreciate the thorough analysis you’ve provided here.swiftnook

slotcoin & #183;18.5.2024 05:04

I really appreciate the thorough analysis you’ve provided here.swiftnook

Filosof & #183;20.5.2024 00:03

Лири-Джойс Джудит и популярные обзоры по психотерапии.

click & #183;20.5.2024 11:31

You have a real gift for writing. Your posts are always so engaging and full of valuable information. Keep up the great work!nexusnook

mainaja & #183;20.5.2024 20:27

https://143.198.92.123/ | mainaja

website & #183;21.5.2024 06:13

I’m always impressed by the depth of knowledge and insight you bring to your posts. This was another fantastic article. Thank you!echozone

click here 973 & #183;22.5.2024 16:34

hi, thanks!: click here

Page Social 4230 & #183;24.5.2024 05:24

hi, thanks!: Page Social

zone porn 3722 & #183;26.5.2024 17:05

hi, thanks!: zone porn

zone porn 1159 & #183;27.5.2024 07:19

hi, thanks!: zone porn

here & #183;27.5.2024 10:19

This post was incredibly informative and well-organized. I learned so much from reading it. Thank you for your hard work and dedication!rendingnicheblog

zone porn 4031 & #183;27.5.2024 11:29

hi, thanks!: zone porn

website & #183;27.5.2024 23:52

Your blog is a wealth of information. I always learn something new from your posts. This one was particularly enlightening. Great job!blogpulse

click & #183;30.5.2024 04:10

I’m always impressed by the depth of knowledge and insight you bring to your posts. This was another fantastic article. Thank you!echozone

here & #183;3.6.2024 23:58

I love how you present information in such a clear and engaging way. This post was very informative and well-written. Thank you!peakpulsesite

Web site & #183;5.6.2024 16:39

Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup.

Do you have any solutions to stop hackers?

Here is my blog :: Web site

Mavis & #183;9.6.2024 03:12

Hello there! Do you know if they make any plugins to help with Search
Engine Optimization? I’m trying to get my site to rank
for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
If you know of any please share. Cheers! You can read similar art here: Escape room

web site & #183;9.6.2024 19:34

Thank you for the good writeup. It in fact used to be a leisure account it.
Look complicated to far added agreeable from you!
However, how can we keep in touch?

Stop by my web blog: web site

Seo Hawk & #183;9.6.2024 22:29

This page certainly has all the info I needed about this subject and didn’t
know who to ask.

Feel free to surf to my page: Seo Hawk

seohawk.com/seo-services & #183;10.6.2024 06:03

Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.

I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward
to new posts.

Review my web blog seohawk.com/seo-services

tiktok video downloader without watermark & #183;10.6.2024 06:55

Pretty! This has been a really wonderful post. Thank you for supplying this info.

Dalton & #183;11.6.2024 11:50

I’ve been surfing online more than three hours lately, yet I never discovered any interesting article like yours. It is beautiful price enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the net might be much more useful than ever before!

mp3 & #183;13.6.2024 23:04

Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be exciting to read through articles from other writers and practice something from other web sites.

Sumatra Slim Belly Tonic & #183;14.6.2024 04:14

Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

user-337569 & #183;14.6.2024 06:59

awesome

download youtube mp3 & #183;15.6.2024 21:25

Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

tubidy mp3 juice & #183;16.6.2024 15:15

Good blog you’ve got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you! Take care!!

heating and cooling companies & #183;16.6.2024 19:38

Valuable information. Fortunate me I discovered your website by accident, and I am stunned why this coincidence didn’t came about earlier! I bookmarked it.

ytmp3 juice & #183;17.6.2024 05:27

bookmarked!!, I like your web site!

https://hatali.com.vn/huong-dan-sua-chua-may-loc-nuoc-bi-loi/ & #183;17.6.2024 14:53

This is the right website for anyone who wants to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject which has been discussed for decades. Excellent stuff, just great.

lidership & #183;18.6.2024 06:45

Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for
some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.

If you know of any please share. Many thanks! You can read similar text here

youtube to mp3 downloader & #183;19.6.2024 20:25

I must thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping to see the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own website now 😉

tubidy music download & #183;20.6.2024 05:39

The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I truly thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

tubidy reviews & #183;20.6.2024 21:56

You need to be a part of a contest for one of the most useful blogs on the internet. I will highly recommend this blog!

tubidy & #183;21.6.2024 06:18

I wanted to thank you for this good read!! I definitely loved every little bit of it. I have got you bookmarked to check out new things you post…

tubidy mp3 & #183;21.6.2024 08:27

Good web site you have here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

youtube to mp3 & #183;21.6.2024 09:20

Everything is very open with a precise explanation of the issues. It was really informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing.

tubidy mp3 download songs 2024 & #183;21.6.2024 13:29

This is a topic that is close to my heart… Take care! Exactly where can I find the contact details for questions?

tubidy mp3 & #183;21.6.2024 21:44

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the website is very good.

tubidy mp3 & #183;22.6.2024 14:06

It’s difficult to find knowledgeable people on this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

pozycjonowanie stron w google de & #183;23.6.2024 14:30

Doceniam skupienie się na zagrożeniach SEO i potrzebie ich usunięcia.

tubidy mp3 juice & #183;24.6.2024 20:48

Next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, however I genuinely believed you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of moaning about something that you could fix if you weren’t too busy searching for attention.

pozycjonowanie na mapach & #183;24.6.2024 21:55

Czuję się znacznie pewniej w temacie SEO po przeczytaniu tego bloga.

tubidy mp3 download & #183;25.6.2024 06:48

Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to make a good article… but what can I say… I put things off a lot and never seem to get nearly anything done.

yt mp3 & #183;25.6.2024 10:11

This page truly has all the info I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

corgi registered heating engineers & #183;26.6.2024 05:44

My partner and i still can not quite think that I could often be one of those reading through the important suggestions found on your site. My family and I are truly thankful for the generosity and for giving me the advantage pursue this chosen profession path. Thanks for the important information I managed to get from your site.

gas safe company & #183;26.6.2024 20:13

wonderful points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you recommend about your post that you made a few days ago? Any positive?

Tonic Greens & #183;29.6.2024 09:02

There is evidently a bundle to know about this. I suppose you made certain good points in features also.

independent gas engineer & #183;29.6.2024 21:00

I definitely appreciate your website. Thank you for your insights and guidance.

order & #183;7.7.2024 21:04

accutane for sale uk

this post & #183;7.7.2024 23:36

Heya i’m for the first time here. I came across this board and I
find It really useful & it helped me out much.
I’m hoping to give one thing again and aid others such as you aided me.

Visit my page; this post

anchor & #183;7.7.2024 23:51

I’m extremely inspired together with your writing abilities and also with the layout
to your weblog. Is that this a paid theme or did you customize it your
self? Either way stay up the excellent high quality writing, it
is uncommon to peer a great blog like this one these days..

Also visit my site – anchor

web & #183;8.7.2024 02:29

An interesting discussion is definitely worth comment. I do think that you should publish more about this issue,
it may not be a taboo subject but generally people don’t speak about such topics.
To the next! Kind regards!!

Artificial Intelligence for Kids & #183;12.7.2024 04:18

After looking over a handful of the articles on your website, I seriously appreciate your way of blogging. I saved it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my website too and let me know what you think.

web page & #183;12.7.2024 14:53

Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding the time and effort to put this
content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.

But so what, it was still worth it!

Feel free to surf to my blog post … web page

most affordable affordable seo company & #183;12.7.2024 15:40

I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this
website. I’m hoping to check out the same high-grade content by you in the future as well.
In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get
my own, personal website now 😉

Feel free to visit my webpage :: most affordable affordable seo company

Casino & #183;13.7.2024 01:39

I enjoy reading a post that will make men and women think. Also, thank you for allowing for me to comment.

life tips & #183;14.7.2024 00:32

Can I just say what a comfort to discover somebody that really knows what they are talking about on the net. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people must check this out and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular because you most certainly possess the gift.

Sumatra Slim Belly Tonic & #183;14.7.2024 01:48

I do enjoy the way you have presented this challenge plus it does present us a lot of fodder for thought. Nevertheless, from what precisely I have experienced, I really hope when the remarks stack on that individuals continue to be on issue and don’t embark on a tirade of some other news of the day. Still, thank you for this outstanding piece and while I can not concur with it in totality, I regard your standpoint.

ngentot & #183;14.7.2024 03:33

After looking over a number of the blog articles on your web page, I really like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and let me know how you feel.

click here 7769 & #183;14.7.2024 05:48

hi, thanks!: click here

sex & #183;14.7.2024 08:20

It’s difficult to find well-informed people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

ラブドールエロ & #183;14.7.2024 12:30

ウェブサイトは最新のセキュリティ機能を備えており、個人情報と支払い情報を保護しています.セックス ドールチェックアウトプロセスはシンプルで効率的であり、さまざまな支払いオプションが用意されています.

cockroach exterminator near me & #183;14.7.2024 18:48

I don’t actually get how this is much of a difference between the New York Times publishing this or some internet blog. Stuff such as this one must to be pushed out more to the public. I wish that citizens in America would do something like this.

fleas in yard & #183;15.7.2024 02:24

I want reading through and I conceive this website got some really utilitarian stuff on it! .

ant infestation & #183;15.7.2024 03:29

The next occasion I read a weblog, I am hoping that this doesnt disappoint me just as much as this. I mean, Yes, it was my substitute for read, but I just thought youd have something fascinating to talk about. All I hear can be a bunch of whining about something that you could fix when you werent too busy searching for attention.

Giới thiệu shbet how & #183;15.7.2024 13:12

Good information. Lucky me I found your website by chance (stumbleupon). I’ve saved it for later!

ラブドールエロ & #183;16.7.2024 21:26

granted as an unearned entitlement,ラブドール エロor paired with abuse is manipulative and disempowering,

ラブドール & #183;17.7.2024 00:09

リアル ドールIt’s no wonder com is so highly recommended.The combination of excellent quality,

AI Tools for Children & #183;17.7.2024 11:33

An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you need to write more on this subject, it may not be a taboo matter but generally people don’t discuss such subjects. To the next! Best wishes.

ダッチワイフ & #183;17.7.2024 12:32

ダッチワイフThank you for sharing such engaging and insightful content.Your work has not only informed me but also inspired me to think more deeply about [specific topic].

人形 エロ & #183;17.7.2024 12:52

レジンコミックス韓国サービスのプライバシーポリシーによるお客セックス ロボット情報主体)が収集・利用に同意した個人情報項目(詳しく見る)

ラブドールエロ & #183;17.7.2024 19:27

and casual lovers.ラブドール 中古In a romantic relationship,

えろ 人形 & #183;18.7.2024 17:48

Not sure what you like in a man? Today’s modern sex dolls are super realistic,えろ 人形with a wide range of body shapes and sizes.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *