Ainekerhot ovat Lexican ja Translan alaisuudessa toimivia hallitusvetoisia yhteisöjä kielten tutkinto-ohjelman vieraiden kielten opintosuuntien eli englannin, pohjoismaisten kielten, saksan ja venäjän opiskelijoille.

Ainekerhojen tehtävänä on yhdistää saman kieliaineen opiskelijoita esimerkiksi tapahtumia järjestämällä. On kuitenkin yleistä, että ainekerhot yhdistävät voimansa ja järjestävät vaikkapa yhteissitsit. Kerhot jakautuvat kielittäin seuraavasti:

SAS: englannin kielen opiskelijat

Svenssonit: pohjoismaisten kielten opiskelijat

Lederhosen: saksan kielen opiskelijat

Kosmos: venäjän kielen opiskelijat

Lexican avustus ainekerhoille vuonna 2020 oli 75 euroa.