Lexicalle on hyväksytty ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa (8.8.2022) huomionosoitusohjesääntö, jonka mukaisesti Lexica voi palkita jäsenistöään. Huomionosoitusohjesääntö löytyy kokonaisuudessaan täältä (pdf-tiedosto).

Ansiomerkki ja kunniajäsenyys

Lexica ry:llä on kultainen pyöreä ansiomerkki, joka myönnetään kunniajäsenille poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta, joka on merkittävästi edistänyt ainejärjestön toimintaa. Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka on yhdistykseen kuulumattomana toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen jäsenistön hyväksi. Ansiomerkin luovutus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan Lexican vuosijuhlilla tai vuosijuhlasitseillä. Lista Lexican kunniajäsenistä löytyy täältä!

Muut tunnustukset

Vuosittain Lexica palkitsee myös ”Vuoden hallituslaisen” ja ”Vuoden toimihenkilön”, jotka hallituslaiset ja toimihenkilöstö äänestävät keskuudestaan, sekä ”Vuoden lexicalaisen”. Vuoden lexicalainen -palkinnon saaja ei voi olla hallituksen jäsen eikä toimihenkilö, ja kaikilla Lexican jäsenillä on oikeus ehdottaa tämän palkinnon saajaa sekä perustella ehdotustaan.

Uusina palkintoina vuonna 2022 jaettiin ”Vuoden ainekerho” sekä ”Vuoden lexikaveri”. Jäsenistö pääsi vaikuttamaan näiden palkintojen jakoon äänestämällä.