Lexicalle on hyväksytty ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa (8.8.2022) huomionosoitusohjesääntö, jonka mukaisesti Lexica voi palkita jäsenistöään. Huomionosoitusohjesääntö löytyy kokonaisuudessaan täältä (pdf-tiedosto).

Huomionosoitustoimikunta
Yhdistyksellä on hallituksen nimeämä huomionosoitustoimikunta, joka koostuu kunniajäsenistä ja hallituslaisista. Toimikunnan tehtävänä on toimia hallituksen päätöksenteon tukena huomionosoituksiin liittyvissä asioissa. Yhdistyksen hallitus nimeää toimikunnan jäsenet yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan esityksestä.

Nykyisen huomionosoitustoimikunnan jäsenet (nimetty 24.4.2023):
Elina Salovuori (puheenjohtaja)
Luukas Keränen (sihteeri)
Oona Eskeli
Suvi Parhankangas
Ilmari Puiseva
Viveka Strömmer
Kristina Ojaniemi
Noora Ordning
Teemu Juutilainen

Huomionosoitustoimikunnan puheenjohtajan tavoittaa sähköpostitse (elina.salovuori@tuni.fi)

Ansiomerkki ja kunniajäsenyys

Lexica ry:llä on kultainen pyöreä ansiomerkki, joka myönnetään kunniajäsenille poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta, joka on merkittävästi edistänyt ainejärjestön toimintaa. Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka on yhdistykseen kuulumattomana toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen jäsenistön hyväksi. Ansiomerkin luovutus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan Lexican vuosijuhlilla tai vuosijuhlasitseillä. Lista Lexican kunniajäsenistä löytyy täältä!

Muut tunnustukset

Vuosittain Lexica palkitsee myös ”Vuoden hallituslaisen” ja ”Vuoden toimihenkilön”, jotka hallituslaiset ja toimihenkilöstö äänestävät keskuudestaan, sekä ”Vuoden lexicalaisen”. Vuoden lexicalainen -palkinnon saaja ei voi olla hallituksen jäsen eikä toimihenkilö, ja kaikilla Lexican jäsenillä on oikeus ehdottaa tämän palkinnon saajaa sekä perustella ehdotustaan.

Uusina palkintoina vuonna 2022 jaettiin ”Vuoden ainekerho” sekä ”Vuoden lexikaveri”. Jäsenistö pääsi vaikuttamaan näiden palkintojen jakoon äänestämällä.