Alla listattuna kaikki Lexican kunniajäsenet myöntövuoden mukaan.

NimiPääaineMyöntövuosiPerusteluita
Lauri Leinonenenglanti2013Leinosen kunniajäsenyyden arvoisiksi katsottuihin vuosiin Lexicassa kuuluivat muun muassa puheenjohtajan, ympäristövastaavan ja ainejärjestölehti Kontekstin päätoimittajan tehtävät. Lisäksi hän päätoimitti laulukirja Bardin 2. laitoksen ja oli mukana ensimmäisenkin laitoksen työstössä.
Eerika Salminenenglanti2013Salmiselle osoitettiin kunniajäsenyys hänen työstään Lexican hallituksen tuutorivastaavana, liikuntavastaavana ja sosiaalipoliittisena vastaavana. Lisäksi hän oli mukana ensimmäisen Bardi-laulukirjan työryhmässä.
Tiina Virtanenenglanti2013Virtanen palkittiin pitkäjänteisestä työstään Lexicassa hänen toimittuaan Lexican puheenjohtajana viisi vuotta, päättyen kauteen 2009. Vielä tämän jälkeenkin Virtanen vastasi tuutoroinnista 2010.
Hanne Juntunenenglanti2014Juntunen toimi vuonna 2013 puheenjohtajana englannin ainekerho SASissa, joka ennen tuota vuotta oli ehtinyt taantua melko syvään horrostilaan. Onnistuneesta SASin elävöittämisestä Juntusta kiitettiin kunniajäsenyydellä.
Jonne Lehtopohk2014Lehto oli pitkään vastuussa Svenssonien toiminnasta, esimerkiksi kahvituntien pyörittäjänä, ja huolehti yhteistyöstä Lexican hallituksen kanssa. Lisäksi hän toimi Lexican kulttuurivastaavana 2014.
Henrik Oksanensaksa2014Oksanen sai yhdistyksen kunniajäsenyyden pitkällisestä työstään hallopedina, ollen germanistien äänenä Lexican hallituksen suuntaan. Lexican riveissä hän vaikutti koulutuspoliittisen vastaavan tehtävässä 2013 ja 2014.
Jukka Särkijärvienglanti2014Särkijärven kunniajäsenyyden arvoisiin ansioihin lukeutuvat Lexican laulukirjan eli Bardin luominen, ainejärjestölehti Kontekstin pitkäaikainen päätoimittajuus sekä toiminta yhdistyksen hallituksessa.
Laura Kulmala (ent. Varjola)englanti2014Varjola sai kunniajäsenyyden toimittuaan vuosia aktiivisena osana Lexican toimintaa, tarjoutuen auttamaan niin pienissä kuin isoissa tehtävissä, jotka eivät omalle vastuualueelleen kuuluneet. Hän toimi tiedotusvastaavana (nyk. viestintävastaava) 2012 ja 2013 sekä sosiaalipoliittisena vastaavana 2014.
Tapio Värrienglanti2014Värri palkittiin kunniajäsenyydellä kiitoksena vastuunkannostaan Lexican puheenjohtajana vuonna 2012 ja varapuheenjohtajana kolmena kautena (2013–2015) putkeen. Värrillä oli yhdistyksen hallituksessa muitakin vastuutehtäviä ja sen lisäksi merkittävä panos Lexican Bardi-laulukirjan ensimmäisen laitoksen työstössä.
Heidi Järvikyläenglanti2015Järvikylä hyppäsi heti fuksina Lexican varapuheenjohtajaksi 2010, ja joutuikin ottamaan myöhemmin vuoden aikana täyden puheenjohtajavastuun. Hän palasi tehtävään myös vuonna 2013. Järvikylän persoonalla ja optimistisuudella oli suuri merkitys pienen järjestön roolin kasvattamisessa aktiiviseksi ainejärjestöksi, ja hän omalla toiminnallaan innosti muita kokeilemaan rohkeasti uutta ja katsomaan eteenpäin.
Marja Suurpalopohk2015Suurpalo palkittiin pyöritettyään vuosia Svenssoneiden toimintaa – esimerkiksi valmentaen joukkonsa mukaan Svenssonit vs. SAS -maaotteluun, ja varmistaen samalla yhteistyön Lexican kanssa. Hän toimi myös Kontekstin päätoimittajana 2014. 
Matti-Jussi Mattilaenglanti2016Kunniajäsenyys myönnettiin Mattilan monivuotisesta panostuksesta Lexican hallituksessa, ja panostus jatkui ilahduttavasti kunniajäseneksi nimittämisen jälkeenkin. Erityisenä ansiona nostettakoon esiin Mattilan kolme peräkkäistä kautta Lexican taloudenhoitajana – monet rahikset ja puheenjohtajat ovat hyötyneet ja ottaneet oppia Mattilan hienosta työnjäljestä.
Tuomo Nevanperäenglanti2016Nevanperä toimi aktiivisena hallituksen jäsenenä sihteerin roolissa vuosina 2015 ja 2016.
Elina Tervienglanti2016Terville myönnettiin kunniajäsenyys ansiokkaasta toiminnasta tuutorivastaavana vuonna 2014 sekä koulutuspoliittisena vastaavana ja varapuheenjohtajana vuonna 2016.
Heli Virtanenenglanti2016Virtanen sai kunniajäsenyyden toimittuaan Lexicassa rahastonhoitajana vuonna 2013, sihteerinä vuonna 2014 ja sosiaalipoliittisena vastaavana vuonna 2016.
Clotilde Dupontenglanti2017Dupont sai kunniajäsenyyden pyöritettyään Lexican kansainvälisten asioiden sektoria neljä kautta (2014–2017) putkeen.
Ilmo Ilkkaenglanti2017Ilkka huomioitiin kunniajäsenyydellä kiitoksena siitä, että hän vaikutti Lexican hallituksessa neljän vuoden ajanjaksolla puheenjohtajana, tapahtumavastaavana ja ympäristövastaavana.
Viljami Kaskiluotopohk2017Kaskiluodolle myönnettiin kunniajäsenyys hänen toimittuaan kolmen vuoden ajanjaksolla Lexican koulutuspoliittisena vastaavana, puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, ainejärjestötilavastaavana ja raittiusvastaavana. Kunniajäseneksi nimittämisen jälkeen Kaskiluodon panostus jatkui edelleen, ja hän vaikutti muun muassa ainejärjestölehti Kontekstin päätoimittajana. Lexican lisäksi Kaskiluoto operoi pitkään ja ahkerasti pohjoismaisten kielten ainekerho Svenssonien hallituksessa.
Noora Nykänenenglanti2018Nykänen oli Lexican hallitusaktiivi kunnioitettavat viisi vuotta. Vuosiin sisältyi kaksi perättäistä puheenjohtajakautta (2017–2018) ja kolme kautta (2018–2020) liikuntavastaavana sekä tuutorivastaavuus (2016) ja kulttuurivastaavuus (2019).
Ninni Varankaenglanti2018Ahkeruudellaan kunniajäsenyyteen yltänyt Varanka vietti Lexican hallitustehtävissä yhteensä neljä vuotta erinäisissä pesteissä. Esimerkkeinä mainittakoon varapuheenjohtajuus vuodelta 2019 ja koulutuspoliittisena vastaavana toimiminen vuosina 2018–2019.
Lauri Rantanenpohk2018Rantaselle osoitettiin kunniajäsenyys hänen monivuotisesta ja arvokkaasta työstään Lexican viestinnän eteen. Rantanen toimi hallituksen tiedotusvastaavana (nyk. viestintävastaava) vuosina 2014–2015 ja sittemmin vielä ainejärjestölehti Kontekstin päätoimittajana vuosina 2017–2018. Lisäksi hän toimi useita vuosia putkeen pohjoismaisten kielten ainekerho Svenssonien hallitusaktiivina.
Markku Vesaenglanti2019Vesalle myönnettiin kunniajäsenyys kiitokseksi hänen panostuksestaan Lexican yhdistystoimintaan erinäisissä pesteissä ja hyvin pitkällä ajanjaksolla. Esimerkiksi kulttuuri- ja ympäristövastaavana Vesa toimi vuonna 2010 ja vuonna 2020 oli puolestaan verenluovutusvastaavan pestin vuoro. Vesan ansioluetteloon lukeutuu lisäksi muun muassa taloudenhoitajuutta ja Bardi-laulukirjan aktiivista työstämistä.
Lotta Salomaaenglanti2019Salomaa sai kunniajäsenyyden toimittuaan kolme vuotta Lexican koulutuspoliittisena vastaavana. Samaan aikaan hän teki arvokasta vaikuttamistyötä viestintätieteiden opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Vico ry:n hallituksessa muun muassa puheenjohtajana.
Suvi Parhankangasenglanti2019Parhankangas nimitettiin kunniajäseneksi kiitoksen osoituksena hänen isosta työstään Lexican hallinnon ja samalla koko yhdistyksen hallituksen toiminnan kehittämisessä ”ammattimaisemmaksi”. Esimerkiksi ylioppilaskunnan hallituksesta ja TREYn edustajistosta kartuttamallaan kokemuksella hän johti vuoden 2019 hallitusta erityisen ansiokkaasti ja sai aikaan paljon hyvää: muun muassa sihteerin toimintaa merkittävästi tukevat sähköiset esityslistat sekä ihkaensimmäiset Lexicolleget.
Oona Eskelienglanti2019Eskeli oli toiminut kunniajäsenyyden saadessaan Lexican hallituksessa kolme vuotta useilla eri sektoreilla – muun muassa sihteerinä, viestintävastaavana sekä sopovastaavana – ja lisäksi tuli valituksi kunniajäsenyyden myöntäneessä syyskokouksessa syksyllä 2019 Lexican puheenjohtajaksi. Tehtävästä riippumatta Eskelin toiminta niin hallituksessa kuin myöhemmin Lexican eri tiimeissä oli aina innostunutta ja muita kannustavaa, ja hänellä ehti olla kunniajäsenyyden myöntämisen jälkeenkin vuosien varrella merkittävää vaikutusta muun muassa Bardin uusien laitosten sekä Lexican ensimmäisen strategian muodostumiseen.
Olavi Kylliäinenpohk2019Kylliäinen nimitettiin kunniajäseneksi arvostuksen osoituksena historian ensimmäisten Kyrpongin MM-kilpailujen toteuttamisesta osana Lexican tapahtumatiimiä vuonna 2019. Kunniajäsenesityksessä annettiin arvostusta myös sille, kuinka Kylliäinen ryhtyi tapahtumatoimijaksi tilanteessa, jossa tapahtumasektorin tilaa oli kritisoitu kovin sanoin ja jossa parannettavaa riitti. Kylliäinen tarttui sanojen sijasta rohkeasti tekoihin ja uudisti sektoria esimerkillisesti. Hän myös jatkoi hallitustoiminnassa haastavana koronavuonna 2020, jolloin Kylliäisen tehtäviä olivat varapuheenjohtajuus ja Kyrpong-vastaavuus.
Elina Salovuorienglanti2019Salovuori nimitettiin kunniajäseneksi arvostuksen osoituksena historian ensimmäisten Kyrpongin MM-kilpailujen toteuttamisesta osana Lexican tapahtumatiimiä vuonna 2019. Kunniajäsenesityksessä annettiin arvostusta myös sille, kuinka Salovuori ryhtyi tapahtumatoimijaksi tilanteessa, jossa tapahtumasektorin tilaa oli kritisoitu kovin sanoin ja jossa parannettavaa riitti. Salovuori tarttui sanojen sijasta rohkeasti tekoihin ja uudisti sektoria esimerkillisesti. Hän myös jatkoi hallitustoimintaa innokkaasti kunniajäsenyyden jälkeenkin ja toimi tapahtumasektorin erinäisten pestien lisäksi muun muassa varapuheenjohtajana vuonna 2021.
Yasmin Matikainenenglanti2019Matikainen nimitettiin kunniajäseneksi arvostuksen osoituksena historian ensimmäisten Kyrpongin MM-kilpailujen toteuttamisesta osana Lexican tapahtumatiimiä vuonna 2019. Kunniajäsenesityksessä annettiin arvostusta myös sille, kuinka Matikainen ryhtyi tapahtumatoimijaksi tilanteessa, jossa tapahtumasektorin tilaa oli kritisoitu kovin sanoin ja jossa parannettavaa riitti. Matikainen tarttui sanojen sijasta rohkeasti tekoihin ja uudisti sektoria esimerkillisesti. Kunniajäseneksi nimittämisen jälkeen Matikainen toimi tapahtumatoimihenkilön pestissä vielä vuonna 2020.
Teemu Juutilainenenglanti2020Juutilainen palkittiin kunniajäsenyydellä tunnustuksena Lexican tuutorointisektorin merkittävästä kehittämisestä. Juutilainen lähti hallitustoimintaan mukaan heti ensimmäisenä opiskeluvuotenaan, kehittämään tuutorointia tilanteessa, jossa toiminta oli jo pitkään hiipunut ja saanut paljon kritiikkiä. Juutilaisen toimintavuosista alkoi Lexican tuutoritoiminnan kukoistus, ja hän antoi tälle suuren panoksensa toimimalla tuutorivastaavan pestissä kolmen vuoden ajan. Kunniajäseneksi nimittämisen jälkeen Juutilainen jatkoi aktiivina Lexican toiminnassa niin hallituksessa kuin sen ulkopuolellakin. Hän toimi muun muassa varapuheenjohtajana vuonna 2022. 
Emilia Metsoenglanti2021Metso palkittiin kunniajäsenyydellä kiitoksena monipuolisesta ja -vuotisesta panoksestaan yhdistyksen toimintaan. Hän vaikutti järjestössä taloudenhoitajana, verenluovutustoimihenkilönä, ainejärjestötilavastaavana, raittiusvastaavana ja yhdistyksen ensimmäisen strategian koonneen tiimin jäsenenä. Samanaikaisesti hän ahkeroi useiden vuosien ajan englannin ainekerho SASin parissa. Sekä Lexicassa että SASissa Metso oli varsinaisten tehtäviensä ohessa kiitettävän usein valmiina tekemään järjestöarjen erinäisiä extravapaaehtoisuutta vaativia hommia, kuten tapahtumarasteilua.
Meri Heikkinensaksa2021Heikkinen nimitettiin kunniajäseneksi arvostuksen osoituksena yhteisön rakentamiseen osallistumisesta. Hän toimi vuosien varrella niin tuutorina sekä kansallisella että kansainvälisellä puolella kuin aktiivisena osallistujana Lexican ja saksan ainekerhon Lederhosenin tapahtumissa, luoden ympärilleen lämmintä ja helposti lähestyttävää ilmapiiriä.
Elisa Heikkiläenglanti2021Heikkilä nimitettiin kunniajäseneksi tunnustuksena panoksestaan Lexican tapahtumatoiminnan kehittämiseen. Heikkilä oli luomassa Kielareita, yhtä Lexican suurimmista tapahtumakonsepteista, josta kehittyi Lexican tuottavin tapahtuma. Heikkilä oli myös mukana luomassa tapahtumasektorille kattavaa dokumentaatiota, joka oli jo vuosien ajan ollut erittäin puutteellista, ja teki näin tapahtumatoiminnasta helpommin lähestyttävää ja helpotti suuresti tulevien toimijoiden työtä. Heikkilä oli myös vaikeana pandemia-aikana keksimässä erilaisia ratkaisuja turvalliseen tapahtumajärjestämiseen. 
Jenni Oksasaksa2021Oksa sai kunniajäsenyyden toimittuaan hallituksessa ensin tuutorivastaavana ja sitten ulkosuhdevastaavana kehittäen molempien sektorien toimintaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti vaikeina koronavuosina. Hallitustoiminnan lisäksi hän toimi vuosien varrella useassa Lexican tiimissä ja poikkeuksellisen aktiivisena tuutorina sekä kehitti järjestön tapahtumakulttuuria erittäin pidetyillä viinitastingeilla.
Noora Ordningenglanti2021Ordning palkittiin kunniajäsenyydellä kiitoksena merkittävästä panostuksestaan Lexican visuaalisen ilmeen kehittämiseen. Kahtena toimintakautenaan somevastaavana hän loi Lexicalle vahvan ja tunnistettavan estetiikan ja brändin ja nosti etenkin Instagramin selvästi Lexican viestintäkanavien kärkeen.
Ilmari Puisevaenglanti2021Puiseva palkittiin kunniajäsenyydellä aktiivisuudestaan Lexican hallituksessa ja muussa toiminnassa. Aktiivivuosiensa aikana hän on ehtinyt toimia muun muassa useamman kauden Lexican rahastonhoitajana, vastannut verenluovutustoiminnasta sekä tukenut uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä tuutorikonkarina.
Janne Virtanenenglanti2021Virtanen nimitettiin kunniajäseneksi kiitoksen osoituksena yhteisön rakentamisesta etenkin tuutoroinnin puitteissa. Hän toimi Lexican tuutorina useita vuosia ja tarjosi lämmintä ja helposti lähestyttävää vertaistukea useammalle kieltenopiskelijoiden sukupolvelle. Tämä lisäsi etenkin tuutoritoiminnan jatkuvuutta tilanteessa, jossa kehitysaskelia otettiin runsaasti.
Senni Tuinaenglanti2021Tuina nimitettiin kunniajäseneksi kiitoksena työstään niin Lexican kuin englannin ainekerhon SASin parissa. Hän kehitti Lexican viestintäsektorin toimintaa järjestelmällisemmäksi ja oli isolta rooliltaan etenkin tukemassa someviestinnän monipuolistumista. Viestinnän toimikausiensa lisäksi Tuina luotsasi menestyksekkäästi englannin ainekerhoa SASia läpi turbulenttien koronavuosien monivuotisena puheenjohtajana ja oli muun muassa päävastuussa järjestämässä etäversiota valtakunnallisesta NMES-tapahtumassa.
Elli Juolaenglanti2021Juola nimitettiin kunniajäseneksi monivuotisesta työstään Lexican hallituksessa ja toimihenkilöstössä viestinnän ja yhteisön parissa. Aktiivisten toimijavuosiensa aikana hän ehti toimia kahteen otteeseen viestintävastaavana, minkä lisäksi hän tuki korona-ajan yhteisöllisyyttä kahvituntivastaavana. Tämän lisäksi Juolaa on nähty vuosien varrella aktiivisesti esimerkiksi nakkilaisena ja tuutorina Lexican toiminnassa.
Lotta Hakanenenglanti2022Hakanen nimitettiin kunniajäseneksi tunnustuksena monivuotisesta ja näyttävästä panostuksesta Lexican toimintaan etenkin yhdistyksen hallituksessa ja toimihenkilöstössä. Hakanen oli jo ennen aktiivista hallitustoimintaa aktiivisesti mukana auttamassa muita toimijoita. Erityisesti vaikeana pandemia-aikana Hakanen oli mukana ideoimassa erilaisia tapoja tavoittaa jäsenistöä etätapahtumien kautta esimerkiksi kehittämällä suositun konseptin etäpubivisan. Hakanen kehitti omatoimisesti pestejään vuosien aikana ja toteutti ideoitaan määrätietoisesti. 
Ilona Lehtonenvenäjä2022Lehtonen nimitettiin kunniajäseneksi tunnustuksena toiminnastaan yhdistyksen puheenjohtajana ja myöhemmin ylioppilaskunnassa. Lehtonen lähti puheenjohtajaksi ilman aiempaa kokemusta ainejärjestötoiminnasta ja suoriutui kaudestaan menestyksekkäästi erittäin vaikeassa maailmantilanteessa. Lehtosella oli myös ihailtava asenne hallituksesta tiiminä, ja hän korosti muiden voittoja ja myös ihmisiä, jotka ovat häntä auttaneet. Tämän jälkeen Lehtonen lähti rohkeasti ylioppilaskunnan hallitukseen ja suoriutui tehtävistään kestävyyden, sosiaalipolitiikan ja viestinnän sektoreilla erinomaisesti. Vuonna 2022 Lehtonen toimi myös Lexican järjestökummina ja näin tuki järjestön toimintaa.
Helena Ukkolasaksa2022Ukkola nimitettiin kunniajäseneksi tunnustuksena merkittävästä  työstään Lexican eteen hallituskautena 2022. Ukkola kehitti Lexican tuutoritoimintaa uudelle tasolle ja myös selkeytti sitä strategian mukaisesti. Vuosi 2022 toi tullessaan paljon haasteita, mutta Ukkola osoitti toiminnallaan, kuinka tärkeää asioiden kehittäminen paremmiksi on. Hän oli valmis tarpomaan haasteiden läpi, vaikka välillä olisi tuntunut helpommalta luovuttaa. Oman pestinsä lisäksi Ukkola toimi aktiivisesti erilaisissa tiimeissä ja osoitti kiinnostusta ja vastuuntuntoa kaikkea tekemäänsä kohtaan. Tämän lisäksi Ukkola oli aktiviisesti kehittämässä ainekerhotoimintaa Lederhosenissa.
Kristina Ojaniemienglanti2022Ojaniemi nimitettiin kunniajäseneksi tunnustuksena siitä, miten hän kehitti Lexican tuutoritoimintaa uudelle tasolle ja myös selkeytti sitä strategian mukaisesti. Ojaniemi toimi erittäin ansioituneesti ensin tuutorina ja erityisesti sen jälkeen tuutorivastaavana. Vuosi 2022 ei ollut tuutoritoiminnassa helppo, mutta siitä huolimatta Ojaniemi jaksoi toimia energisesti positiivisella asenteella ja myös aina auttaa muita.Lisäksi Ojaniemi ahkeroi useissa Lexican tiimeissä oman pestinsä lisäksi ja jatkoi järjestötyötä kunniajäsennimityksen jälkeenkin muun muassa Lexican hallituksen puheenjohtajan tehtävissä vuonna 2023.
Laura Kastellenglanti2023Kastell sai kunniajäsenyyden oltuaan pitkäjänteisesti ja ansioituneesti mukana Lexican ja englannin ainekerho SASin toiminnassa paitsi alati ahkerana tekijänä myös aktiivisena osallistujana. Kunniajäsenesityksessä Kastellin merkittävimmäksi ansioksi nähtiin hänen mittava kehitystyönsä Lexican hankintasektorilla vuosina 2022 ja 2023: se on huomattavasti edesauttanut Lexican näkyvyyttä kampuksilla ja muuallakin katukuvassa sekä kannustanut jäseniä järjestöylpeyteen.
Emma Hannibalsaksa2023Hannibal nimitettiin kunniajäseneksi hänen toimittuaan ensin pitkään, ahkerasti ja vaikuttavasti saksan ainekerho Lederhosenissa ja sittemmin samalla pieteetillä myös Lexican hallituksessa. Hän vastasi molemmissa esimerkiksi vaativista puheenjohtajan tehtävistä, ja Lexican kohdalla vieläpä ensimmäisellä hallituskaudellaan. Hannibalin kunniajäsenyyden arvoisessa toiminnassa oli esimerkillisellä tavalla leimallista se, että hän ei ikinä karttanut vastuunottoa, vaan otti pääasiallista vetovastuuta useista uusistakin avauksista, kuten Lexican huomionosoitustoimikunnasta.