Vuoden lexicalainen (2021–)

Vuoden lexicalainen on kieltenopiskelija, joka on antanut oman arvokkaan panoksensa ainejärjestön toimintaan sen hallitustoiminnan ulkopuolella. Hän on esimerkiksi voinut toimia yhteishengen kohottajana tapahtumissa tai lähtenyt mukaan Lexican nakkilaiseksi, tuutoriksi tai erinäisiin tiimeihin ja työryhmiin. Tämä henkilö ilmentää sitä, mitä on olla lexicalainen. Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen Vuoden lexicalaisesta Lexican jäsenistön ja kuluvan vuoden tiiminvetäjien ehdotusten pohjalta.

2023 Ella Eskelinen

Ella on toiminut yhden Lexican suurimman tapahtuman eli Kyrpongin MM-kilpailujen tiimissä ahkerasti jo kahden toimikauden ajan. Hän on ottanut aktiivisesti vastuuta uusien tiimiläisten opastamisesta, tsempannut muita vaikeissa tilanteissa, esittänyt paljon hyviä ideoita kyrpongin kehittämiseksi ja kaiken kaikkiaan osoittautunut todelliseksi luottotyypiksi. Lisäksi Ella on ilmentänyt todellista Lexihenkeä olemalla kaikkien kaveri.

2022 Peitsa Leinonen

Peitsa on ollut jo vuosia aktiivisesti mukana tuutoroinnissa ja levittänyt hyvää ilmapiiriä ympärilleen. Hän on lämmin ja helposti lähestyttävä. Lisäksi Peitsa on luotettava ja vastuullinen. Ennen kaikkea hän uskaltaa heittäytyä ja kannustaa myös omalla aktiivisuudellaan muita mukaan toimintaan. Hänestä huokuu yhteisöllisyys, avoimuus, tasapuolisuus eli se, mitä lexicalaisuus on.

2021 Veera Pölhö

Tämä huomionosoitus myönnettiin Veeralle tunnustuksena hänen aktiivisuudestaan ja panoksestaan ainejärjestön toimintaan tuutorina, nakkilaisena ja lexihenkisenä aktiivina!

Vuoden ainekerho (2022–)

Vuoden ainekerho on noussut erityisellä tavalla esiin toimintansa johdosta kuluvan vuoden aikana. Vuoden ainekerholle ominaista on jäsenten aktivointi esimerkiksi mielekkäitä tapahtumia järjestämällä. Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen Vuoden ainekerhosta Lexican jäsenistön ehdotusten pohjalta.

2023 SAS

SAS starttasi vuoteen 2023 paitsi historiallisen kookkaalla myös eri vuosikurssien opiskelijoita hyvin laajalla skaalalla yhteen tuovalla hallituksella. ”Totuttua” runsaamman toimijaresurssin vaikutukset ovat olleet tämän vuoden aikana silminnähden havaittavissa esimerkiksi aiempaa näyttävämmän viestinnän ja laajemman tapahtumatarjonnan myötä. Aktiivisempaa otetta on yhteisössä ilmiselvästi kaivattu, sillä SASin tapahtumat ovat keränneet enemmän osallistujia kuin vuosiin.

2022 Lederhosen

Lederhosen on ollut hyvin aktiivinen kuluneen vuoden aikana ja ollut luomassa hyvää joukkohenkeä sekä saksanopiskelijoiden keskuudessa että poikkikielellisesti. Lederhosen on elävöittänyt toimintaansa viime vuosien aikana merkittävästi. Etenkin kuluneen vuoden aikana kerhon viestintä on ollut selkeää ja monipuolista, germanisteja on aktivoitu fukseista akateemisesti vanhempiinkin opiskelijoihin tarjoamalla monipuolisia tapahtumia niin lähi- kuin myös etätoteutuksella.

Vuoden tuutori (2022–)

Vuoden tuutori on toiminut erityisen esimerkillisesti fuksiviikoilla ja niiden jälkeen sekä noussut fukseille esiin aktiivisena ja välittävänä henkilönä. Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen Vuoden tuutorista fuksien ja tuutorivastaavien ehdotusten pohjalta.

2023 Matias Lindqvist

Matias ansaitsee kiitoksen mallikkaan perusteellisesta ja omistautuneesta otteestaan tuutorointiin. Hän on ollut tuutorina esimerkillisen huolehtiva, avulias, avoin, mukava ja ystävällinen sekä aina valmis etsimään vastauksia monenlaisiin kysymyksiin. Lisäksi Matias on ollut kiitettävän aktiivisesti mukana fuksitoiminnan ”kulisseissa”.

2022 Assi Cavén

Heti toiminnan alusta lähtien Assi on jutellut kaikkien kanssa ja ottanut mukaan, huomioinut kaikkia ja on ollut selkeästi kiinnostunut tuutorina toimimisesta. Assi on toiminut aktiivisesti fuksitapahtumien järjestämisessä ja samalla huolehtinut siitä, että fuksit tulevat kohdatuksi.

Vuoden hallituslainen (2021–)

Vuoden hallituslainen on hoitanut tehtävänsä ansiokkaasti ja edesauttanut koko hallituksen toimintaa. Hän on myös esimerkiksi voinut tehdä jotain uraauurtavaa omalla sektorillaan vuoden aikana. Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen Vuoden hallituslaisesta kuluvan vuoden hallituksen ja toimihenkilöiden ehdotusten pohjalta.

2023 Anna Tahvanainen

Viestintävastaava Anna on jo usean vuoden ajan tehnyt valtavan työn Lexican viestinnän eteen ja näin vienyt osaltaan ainejärjestön toimintaa eteenpäin. Hän on tehostanut ja selkeyttänyt Lexican viestintää, ja etenkin yhdistyksen verkkosivut ovat nousseet uuteen kukoistukseen hänen ansiostaan. Anna on luotettava toimija, joka hoitaa hommansa suurella sydämellä ja jonka työn tuloksista lexicalaiset hyötyvät lähestulkoon joka päivä. Annan kanssa on myös aina ilo työskennellä.

2022 Viveka Strömmer

Tapahtumavastaava Viveka lähti rohkeasti mukaan hallitustoimintaan fuksina sektorille, joka vaatii enemmän konkreettisesti näkyvää työtä kuin moni muu. Viveka on osallistunut aktiivisesti kokouksiin ja on ansiokkaasti järjestänyt jo tuttuja tapahtumia, mutta niiden lisäksi myös ideoinut ahkerasti uusia tapahtumakonsepteja. Lisäksi hän on hyväntuulinen ja reilu muita toimijoita kohtaan.

2021 Elina Salovuori

Varapuheenjohtaja ja projektivastaava Elina otti itselleen suuria vastuita ja selviytyi niistä esimerkillisesti. Hän myös edisti ja loi uusia järjestön poikkitieteellisiä suhteita suurien tapahtumien, Kyrpongin SM-kisojen ja Kielareiden avulla. Varapuheenjohtajan roolissa Elina muun muassa aloitti Lexican palkitsemiskulttuurin kehittämisen.

Vuoden toimihenkilö (2021–)

Vuoden toimihenkilö on hoitanut tehtävänsä ansiokkaasti ja edesauttanut koko hallituksen toimintaa. Hän on myös esimerkiksi voinut tehdä jotain uraauurtavaa omalla sektorillaan vuoden aikana. Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen Vuoden toimihenkilöstä kuluvan vuoden hallituksen ja toimihenkilöiden ehdotusten pohjalta.

2023 Tytti Lindberg

Tapahtumatoimihenkilö Tytti on luotettava toimija, jolle voi antaa mitä tahansa tehtäväksi tietäen, että lopputulos on priimaa. Hän on mukana monessa ja aina hyvällä fiiliksellä. Hänen hyvä energiansa tarttuu muihin, minkä lisäksi Tytti osoittaa kiinnostusta ja rakkautta Lexican toimintaa kohtaan. Hän on omatoiminen, luotettava ja vastuullinen toimija.

2022 Riia Ketoja

Riia on aivan uskomattoman innokas ja ahkera toimija. Hän on toiminut sekä tapahtumatoimihenkilönä että somevastaavana. Häneen voi luottaa kaikessa, mutta etenkin somevastaavan pestissä hän on ylittänyt aina odotukset. Lexican somet ovat olleet huippukunnossa hänen ansiostaan, ja häneen on aina voinut luottaa jokaisen projektin kanssa. Riia on myös aina ollut valmis auttamaan muita.

2021 Noora Ordning

Somevastaavana Noora kehitti Lexican sosiaalisen median sektoria merkittävästi ja menestyksekkäästi ja näin edisti Lexican näkyvyyttä. Hän myös aina auttoi innokkaasti muita, samalla hoitaen omat suuret vastuunsa esimerkillisesti.

Lexikaveri (2022)

Lexikaveri on ottanut kaikki huomioon ja on se henkilö, joka pitää yhdistyksen toiminnassa huolta muista. Lexikaverin ansiosta Lexican tapahtumissa ja muussa toiminnassa kaikkien on hyvä olla. Lexikaveri on siis todellinen ystävä! Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen Lexikaverista Lexican jäsenistön ehdotusten pohjalta.

2022 Erik Toikka

Erik on ollut erinomainen ystävä kaikille. Hän kohtelee kaikkia tasavertaisesti ja ottaa huomioon myös ne, jotka saattavat jäädä keskustelussa helposti ulkopuolisiksi. Hän on hyvin empaattinen eikä koskaan väheksy toisia. Hän on osoittanut ja kannustanut myös häntä ympäröiviä ihmisiä ennakkoluulottomuuteen ja ystävällisyyteen. Hän on osoittanut ajattelevaisuutta, rehellisyyttä ja anteeksiantoa niitä vaativien tilanteiden eteen tullessa. Erik taitaa myös anteeksi pyytämisen taidon, joka on kavereista puhuttaessa hyvin tärkeä ja oleellinen piirre. Jokainen meistä joskus vähän mokailee tai sanoo ajattelemattomia asioita, mutta harvempi meistä osaa tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti ja pyytää aidosti, pyyteettömästi ja rehellisesti anteeksi. Erik taitaa tämän. Erikistä löytyy esimerkillisiä piirteitä ystävästä ja henkilöstä, jollaisen meidän kaikkien tulisi olla.

Lexireipas (2022)

Lexireipas on kieltenopiskelija, joka on antanut oman arvokkaan panoksensa ainejärjestön toimintaan sen hallituksen ulkopuolisessa vapaaehtoistoiminnassa. Kyseistä toimintaa on esimerkiksi nakkilaisuus tai erinäiset tiimit ja työryhmät, ja tämä henkilö on noussut sen piirissä esiin luottoaktiivina. Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen Lexireippaasta kuluvan vuoden tiiminvetäjien ehdotusten pohjalta.

2022 Salli Lehtonen

Salli on toiminut kuluneen vuoden aikana aktiivisesti kielaritiimissä, tuutorina ja ainekerhotoiminnassa. Hän on osoittanut aktiivisuutta, päättäväisyyttä ja aloitteellisuutta toiminnassa ja täten kannustanut muitakin toimimaan aktiivisesti. Tämän lisäksi hän on toiminut apukäsinä Lexican ja ainekerhojen joissakin tapahtumissa ja ottanut vastuuta. Salli on osoittanut toimivansa esimerkillisesti kieliyhteisömme hyväksi.

Lexinfluencer (2022)

Lexinfluencer on antanut Lexicalle oman panoksensa varsinaisen ainejärjestötoiminnan ulkopuolella. Hän on vienyt Lexicaa tietoisuuteen yli järjestön omien rajojen ja edesauttanut Lexican näkyvyyttä. Huomionosoitustoimikunta tekee hallitukselle esityksen Lexinfluencerista kuluvan vuoden hallituksen ehdotusten, sekä omien näkemystensä pohjalta.

2022 Elina Salovuori

Elina on ollut mukana kehittämässä suuria ja merkittäviä tapahtumia Lexicalle, jotka ovat nostaneet Lexicaa myös muiden tietoisuuteen. Elina on myös Lexican hallitusuransa jälkeen auttanut tapahtumien järjestämisessä ja tarjonnut aina arvokasta ja asiantuntevaa apuaan. Hän on myös innostanut uusia toimijoita Lexican hallitustoimintaan. Tämän lisäksi Elina on ensimmäinen lexicalainen Wapputirehtööri kautta aikojen. Ilman Elinaa Lexica ei olisi siinä pisteessä, jossa se on nyt.