”Apua, en voi valmistua!” Koulutuspoliittinen vaikuttaminen kopovastaavan silmin

Koulutuspoliittinen vastaava on pesti, joka näkyy joka vuosi osana Lexican hallitusta, mutta usealle heidän, tuttavallisesti kopojen, tehtävät ovat vielä hämärän peitossa. Millaisia asioita kopot siis hoitavat? Millaisissa asioissa kopoihin olisi hyvä olla yhteydessä? Koulutuspoliittista sektoria valottaa vuosien 2020 ja 2021 koulutuspoliittinen vastaava Teemu Juutilainen, jota haastateltiin erityisesti koskien ongelmia kandidaatinseminaarien Lue lisää…