Lexica järjestää jäsenilleen vuosittain useita erilaisia tapahtumia rennoista illanvietoista poikkitieteellisiin Kyrpongin MM-kilpailuihin ja galleriavierailuista kahvitunteihin. Suuresta osasta tapahtumia vastaa oma tapahtumatiimimme, joka koostuu tapahtumavastaavista ja -toimihenkilöistä. Myös muut hallituslaiset, kuten tuutori -, kahvitunti-, kulttuuri- ja liikuntavastaavat järjestävät tapahtumia vastaten omasta sektoristaan.  

Lexica ei hyväksy minkäänlaista häirintää tapahtumissaan, ja kaikissa niissä noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joihin voit perehtyä tästä. Jos kuitenkin kohtaat minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua, voit olla yhteydessä Lexican häirintäyhdyshenkilöihin (hairinta@lexicary.fi) tai TREYn häirintäyhdyshenkilöihin (hairinta@trey.fi). Osa tapahtumista on täysin alkoholittomia ja kaikkiin tapahtumiin on yhtä lailla mahdollista osallistua alkoholittomasti tai alkoholillisesti. Kaikki tapahtumat ovat avoimia myös ensimmäisen vuoden opiskelijoille, pois lukien sitsit ennen, kuin fuksisitsit on järjestetty ja Samat vanhat naamat -piknik. Tapahtumasektori ja muut toimijat ottavat ilolla vastaan myös jäsenistön ideoita ja toiveita, yhteystiedot löydät täältä. Nähdään tapahtumissa!